รับประกันร้าน 1 ปี by. Avcentershop

** โปรดอ่านทุกข้อโดยละเอียด **

1. บริษัทจะรับประกันสินค้าเฉพาะ ภายในประเทศไทยเท่านั้น ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อไป
และการรับประกันจะประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี 

2. กรณีตรวจพบความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้า
ให้ใหม่ในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ (กรณีปรากฎ Dead Pixel ต้องปรากฎจอภาพ เกิน 5 จุดเท่านั้น , Hot Pixel บนจอ LCD บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ) โดยที่สินค้าต้องอยู่ใน สภาพใหม่ปราศจากรอบมีดข่วนใดๆ เท่านั้น 

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะทําการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่
ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่ต้องเป็นสาระ สําคัญดังต่อไปนี้ 

3.1 ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชนสินค้าฉบับนี้ ทุกครั้ง ที่นําสินค้าเข้ารับบริการและ เอกสาร
ฉบับจริงต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจําหน่าย มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
 
3.2 การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริม ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง เช่น แบตเตอรี่สายพ่วง แท่นชาร์จ 
3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอร์ฟแวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
3.4 การประกันนี้ ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของ CCD, CMOS เนื่องจากตามอายุการใช้งาน 
3.5 ความเสียายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคําแนะนําเรื่องการใช้งาน
ความประมาท เช่น ตกหล่นพื้น กระแทกพื้น ตกน้ํามีของเหลวเข้าไปในตัวเครื่อง อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจาก สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไปที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันฉบับนี้ทั้งสิ้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายอะไหล่ และ บริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
 
4. สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้